Tên / Số / ký hiệu : 29/2017/TT-BTNMT 
Về việc / trích yếu

Quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường  

Ngày 10/09/2017
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Quy định khác
Người ký duyệt Võ Tuấn Nhân  
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 461 | Đã tải: 44