Tên / Số / ký hiệu : Thái Bình: 1937/STNMT-TTr ngày 03/10/2017
Về việc / trích yếu

Công khai các tổ chức sử dụng đất đang có vi phạm pháp luật đất đai

Ngày 02/10/2017
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 714 | Đã tải: 25