Tên / Số / ký hiệu : Bình Dương: 3337/STNMT-CCQLĐĐ ngày 11/8/2017
Về việc / trích yếu

Công khai các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai đang xử lý

Ngày 11/08/2017
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 182 | Đã tải: 10