Tên / Số / ký hiệu : Trà Vinh: 445/VPĐKĐĐ ngày 15/9/2017
Về việc / trích yếu

Thông báo hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty Cổ phần XNK thủy sản Tân Việt

Ngày 14/09/2017
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 381 | Đã tải: 5