Tên / Số / ký hiệu : Đồng Tháp: 86/TB-STNMT ngày 30/8/2017
Về việc / trích yếu

Thông báo hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty TNHH In Jae Đồng Tháp tọa lạc xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh

Ngày 30/08/2017
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 229 | Đã tải: 4