Tên / Số / ký hiệu : Đắc Lắc: 403,404,410,411,417,426,428,429,430,431,432,433,434,437,438,446,447/TB-VPĐK
Về việc / trích yếu

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có vào sổ cấp giấy chứng nhận

Ngày 10/09/2017
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 283 | Đã tải: 10