Tên / Số / ký hiệu : Hậu Giang: 471/TB-VPĐK ngày 13/9/2017
Về việc / trích yếu

Thông báo hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Kỹ nghệ sắt Đức Xinh

Ngày 12/09/2017
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 364 | Đã tải: 4