Tên / Số / ký hiệu : Hà Nội: 73/BC-VPĐK ngày 19/09/2017
Về việc / trích yếu

Danh sách các trường hợp đã có quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ ngày 20/7/2017 đến ngày 19/09/2017 trên địa bàn huyện Đông Anh

Ngày 18/09/2017
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 400 | Đã tải: 8