Tên / Số / ký hiệu : Bình Phước: 133/BC-STNMT ngày 25/9/2017
Về việc / trích yếu

Kết quả hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Ngày 24/09/2017
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 345 | Đã tải: 13