Tên / Số / ký hiệu : Hà Nôi: 1241/TB-STNMT ngày 26/9/2017
Về việc / trích yếu

Thông báo thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tổ 27, thị trấn Cầu Diễn (nay là phường Phú Diễn - Bắc Từ Liêm)

Ngày 25/09/2017
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt Nguyễn Hữu Nghĩa
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 734 | Đã tải: 31