Tên / Số / ký hiệu : Đắc Lắc: 635/TB-STNMT ngày 18/9/2017
Về việc / trích yếu

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 925601

Ngày 17/09/2017
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt Bùi Thanh Lam
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 292 | Đã tải: 14
Nội dung chi tiết
Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 925601