Tên / Số / ký hiệu : Đắc Lắc: 31/TB-STNMT ngày 20/01/2017
Về việc / trích yếu

Thông báo hủy giấy chứng nhận

Ngày 20/01/2017
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 144 | Đã tải: 2