Tên / Số / ký hiệu : Đắc Lắc
Về việc / trích yếu

Thông báo hủy giấy chứng nhận

Ngày 05/01/2017
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 148 | Đã tải: 1