Tên / Số / ký hiệu : Quảng Ngãi: 3789/TB-TNMT ngày 10/8/2017
Về việc / trích yếu

Thông báo về việc hủy phôi giấy chứng nhận

Ngày 10/08/2017
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt Phí Quang Hiển
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 210 | Đã tải: 16