Tên / Số / ký hiệu : Hà Nội: 990/VPĐKĐĐ-TTLT
Về việc / trích yếu

Danh sách giấy chứng nhận đã bị hủy

Ngày 10/02/2017
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt Lê Thị Thu Hương
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 169 | Đã tải: 8