Tên / Số / ký hiệu : Bình Dương.2850.STNMT-VPĐK ngày 13.7.2017
Về việc / trích yếu

Bình Dương.2850.STNMT-VPĐK ngày 13.7.2017

Ngày 13/07/2017
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 6431 | Đã tải: 28
Nội dung chi tiết
Bình Dương.2850.STNMT-VPĐK ngày 13.7.2017