Tên / Số / ký hiệu : Hà Giang.64.TB-STNMT ngày 15.6.2017 hủy phôi giấy
Về việc / trích yếu

Hà Giang.64.TB-STNMT ngày 15.6.2017 hủy phôi giấy

Ngày 15/06/2017
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 3212 | Đã tải: 7
Nội dung chi tiết
Hà Giang.64.TB-STNMT ngày 15.6.2017 hủy phôi giấy