Tên / Số / ký hiệu : Nghệ An.4017.STNMT-QLĐĐ ngày 01.8.2017
Về việc / trích yếu

Nghệ An.4017.STNMT-QLĐĐ ngày 01.8.2017

Ngày 01/08/2017
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 3372 | Đã tải: 22
Nội dung chi tiết
Nghệ An.4017.STNMT-QLĐĐ ngày 01.8.2017