Tên / Số / ký hiệu : Khánh Hòa.578.VPĐKĐĐ-NV ngày 22.3.2017
Về việc / trích yếu

Khánh Hòa.578.VPĐKĐĐ-NV ngày 22.3.2017

Ngày 22/03/2017
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 2239 | Đã tải: 16
Nội dung chi tiết
Khánh Hòa.578.VPĐKĐĐ-NV ngày 22.3.2017