Tên / Số / ký hiệu : Kon Tum.Thông báo số 163.TB-STNMT ngày 08.8.2017
Về việc / trích yếu

Kon Tum.Thông báo số 163.TB-STNMT ngày 08.8.2017

Ngày 07/08/2017
Loại văn bản Thông tin GCN bị thu hồi
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 2910 | Đã tải: 25
Nội dung chi tiết
Kon Tum.Thông báo số 163.TB-STNMT ngày 08.8.2017