Tên / Số / ký hiệu : Công văn số 664/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐ ngày 24 tháng 4 năm 2017
Về việc / trích yếu

V/v báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 trong năm 2016-2017

Ngày 23/04/2017
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Quy định khác
Người ký duyệt PTCT Lê Văn Lịch
Cơ quan / đơn vị ban hành Tổng Cục Quản lý đất đai
Tải về máy Đã xem : 3979 | Đã tải: 303