Tên / Số / ký hiệu : 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT
Về việc / trích yếu

hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất

Ngày 21/06/2016
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Tài chính đất đai
Người ký duyệt Nguyễn Thị Phương Hoa
Cơ quan / đơn vị ban hành Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường
Tải về máy Đã xem : 897 | Đã tải: 44
Nội dung chi tiết
Thông tư liên tịch số 87/2016/TTLT-BTC-BTNMT  ngày 22 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc thẩm định dự thảo bảng giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất, thẩm định phương án giá đất của Hội đồng thẩm định giá đất.