Tên / Số / ký hiệu : Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục QLĐĐ
Về việc / trích yếu

Dự thảo lấy ý kiến các đơn vị trực thuộc TC

Ngày 20/03/2017
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Văn bản dự thảo
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Chính Phủ
Tải về máy Đã xem : 3839 | Đã tải: 121