Tên / Số / ký hiệu : Dự thảo Quyết định
Về việc / trích yếu

QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ngày 12/02/2017
Loại văn bản Văn bản dự thảo
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Văn bản dự thảo
Người ký duyệt Thủ tướng Chính phủ
Cơ quan / đơn vị ban hành Chính Phủ
Tải về máy Đã xem : 6598 | Đã tải: 210