Tên / Số / ký hiệu : Dự thảo Thông tư
Về việc / trích yếu

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Ngày 13/09/2016
Loại văn bản Văn bản dự thảo
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Tài chính đất đai
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường
Tải về máy Đã xem : 1576 | Đã tải: 184