Tên / Số / ký hiệu : Nghị quyết số 76/NQ-CP
Về việc / trích yếu

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016

Ngày 02/09/2016
Loại văn bản Nghị quyết
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Quy định khác
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Cơ quan / đơn vị ban hành Chính Phủ
Tải về máy Đã xem : 4973 | Đã tải: 94
Nội dung chi tiết
Ngày 03 tháng 9 năm 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 76/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016. Theo đó, Chính phủ quyết nghị một số nội dung liên quan đến dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật về đầu tư kinh doanh (Luật Đất đai cũng được xem xét sửa đổi, bổ sung trong dự thảo Luật này) như sau:
Chính phủ thống nhất với mục tiêu, quan điểm xây dựng và phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự án Luật theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhằm tiếp tục tạo dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng, tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan quản lý chuyên ngành, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các Hiệp hội doanh nghiệp tiếp tục rà soát tổng thể, thống nhất các nội dung sửa đổi, bổ sung của dự án Luật, bảo đảm tính khả thi, giải quyết thực chất những vướng mắc, rào cản đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh và yêu cầu quản lý nhà nước; đồng thời đánh giá, giải trình sự cần thiết của các ngành nghề kinh doanh có điều kiện làm cơ sở cho việc xây dựng và hoàn thiện Danh mục ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện.
Bộ Tư pháp khẩn trương thẩm định dự án Luật để Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10 tháng 9 năm 2016 và gửi xin ý kiến thành, viên Chính phủ theo quy định.