Tên / Số / ký hiệu : DTTTT6
Về việc / trích yếu

Dự thảo Thông tư quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Ngày 20/06/2016
Loại văn bản Văn bản dự thảo
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Văn bản dự thảo
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường
Tải về máy Đã xem : 2491 | Đã tải: 393