Tên / Số / ký hiệu : Quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
Về việc / trích yếu

Thông tư này quy định về quy trình xây dựng, quản lý, cập nhật các cơ sở dữ liệu thành phần của cơ sở dữ liệu đất đai sau đây:

Ngày 15/06/2016
Loại văn bản Văn bản dự thảo
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Tổng Cục Quản lý đất đai
Tải về máy Đã xem : 13153 | Đã tải: 1357
Nội dung chi tiết
Thông tư này quy định về quy trình xây dựng, quản lý, cập nhật các cơ sở dữ liệu thành phần của cơ sở dữ liệu đất đai sau đây:
  1. Cơ sở dữ liệu địa chính;
  2. Cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai;
  3. Cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
  4. Cơ sở dữ liệu giá đất.