Tên / Số / ký hiệu : 608/TCQLDD-KHTC
Về việc / trích yếu

V/v tình hình đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp năm 2016

Ngày 08/05/2016
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Lê Thanh Khuyến
Cơ quan / đơn vị ban hành Tổng Cục Quản lý đất đai
Tải về máy Đã xem : 2967 | Đã tải: 356
Nội dung chi tiết
Thực hiện Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2394/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2015 về việc phê duyệt và phân bổ kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông, lâm nghiệp; căn cứ Công văn số 4525/BTC-NSNN ngày 05 tháng 4 năm 2016 về việc kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp
....