Tên / Số / ký hiệu : Số 58/TCQLĐĐ-TCCB
Về việc / trích yếu

Công văn về việc kiểm tra công tác hành chính năm 2016

Ngày 18/01/2016
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Lê Thanh Khuyến
Cơ quan / đơn vị ban hành Tổng Cục Quản lý đất đai
Tải về máy Đã xem : 2377 | Đã tải: 130