Tên / Số / ký hiệu : Số 98/TCQLĐĐ-TCCB
Về việc / trích yếu

Công văn về việc phát động phong trào thi đua năm 2016

Ngày 28/01/2016
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Lê Thanh Khuyến
Cơ quan / đơn vị ban hành Tổng Cục Quản lý đất đai
Tải về máy Đã xem : 3113 | Đã tải: 76