Tên / Số / ký hiệu : Số 1887/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ
Về việc / trích yếu

Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc trao giấy chứng nhận cho người sử dụng đất

Ngày 16/12/2015
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt Lê Văn Lịch
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 3727 | Đã tải: 739