Tên / Số / ký hiệu : Thông tư Quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai
Về việc / trích yếu

Thông tư Quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai

Ngày 25/09/2015
Loại văn bản Văn bản dự thảo
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Minh Quang
Cơ quan / đơn vị ban hành Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường
Tải về máy Đã xem : 10447 | Đã tải: 1068