Tên / Số / ký hiệu : Số 103/QĐ-TCQLĐĐ
Về việc / trích yếu

Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của Tổng cục Quản lý đất đai

Ngày 29/04/2014
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Lê Thanh Khuyến
Cơ quan / đơn vị ban hành Tổng Cục Quản lý đất đai
Tải về máy Đã xem : 1069 | Đã tải: 6