Tên / Số / ký hiệu : /2015/TTLT-BTNMT-BTC
Về việc / trích yếu

Quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm

Ngày 17/07/2015
Loại văn bản Văn bản dự thảo
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Hồng Hà
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 9024 | Đã tải: 432
Nội dung chi tiết
Quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm