Tên / Số / ký hiệu : Số 946/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐĐ
Về việc / trích yếu

Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện một số biện pháp đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng kểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014

Ngày 07/07/2015
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Quy định khác
Người ký duyệt Lê Văn Lịch
Cơ quan / đơn vị ban hành Tổng Cục Quản lý đất đai
Tải về máy Đã xem : 3247 | Đã tải: 829