Tên / Số / ký hiệu : Số: 504 /TCQL.ĐĐ-CĐKĐĐ
Về việc / trích yếu

Không sử dụng phôi Giấy chứng nhận quyền sử đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã bị thất lạc

Ngày 13/04/2015
Loại văn bản Thông báo
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Giấy chứng nhận
Người ký duyệt Phạm Ngô Hiếu
Cơ quan / đơn vị ban hành Tổng Cục Quản lý đất đai
Tải về máy Đã xem : 2277 | Đã tải: 511