Tên / Số / ký hiệu : Số 11/2013/QĐ-UBND
Về việc / trích yếu

Quyết định Ban hành Quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ngày 26/02/2013
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Cao Khoa
Cơ quan / đơn vị ban hành Ủy Ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
Tải về máy Đã xem : 924 | Đã tải: 4