Tên / Số / ký hiệu : Số 07/2013/QĐ-UBND
Về việc / trích yếu

Quyết định Về việc: Bãi bỏ, bổ sung một số khoản của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 và Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 26/11/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ngày 05/02/2013
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Vũ Hồng Khanh
Cơ quan / đơn vị ban hành UBND Thành phố Hà Nội
Tải về máy Đã xem : 998 | Đã tải: 9