Văn bản pháp quy - Tổng Cục Quản Lý Đất Đai
Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Yên Bái: 66/TB-VPĐK 24/06/2018

Thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất