Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Kết quả thống kê kiểm kê đất đai năm 2016 21/12/2017

KQTKKK2016

Tải về
Danh sách các trường hợp vi phạm quản lý sử dụng đất đai 21/12/2017

VPSDDD2017

Tải về
Danh sách người Việt Nam định cử ở nước ngoài, chứng nhận người nước ngoài nhận QSH nhà tại Việt Nam 21/12/2017

DSVN2017

Tải về
Danh sách số seri Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai hỏng phải tiêu hủy 21/12/2017

SNGCNH2017

Tải về
6664/BTNMT-KHTC 07/12/2017

chuyển số dư từ hệ thống tài khoản cũ sang hệ thống tài khoản mới quy định tại Thông tư số 107/2017/TT-BTC

Tải về
141/2017/NĐ-CP 06/12/2017

Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Tải về
Đắc Lắc: Thông báo hủy giấy chứng nhận 05/12/2017

Thông báo hủy bỉ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về
3082/QĐ-BTNMT 03/12/2017

Ban hành Quy chế công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
3082/QĐ-BTNMT 03/12/2017

Ban hành Quy chế công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
35/2017/TT-BTNMT 29/11/2017

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Tải về
2988/QĐ-BTNMT 26/11/2017

Ban hành Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

Tải về
Hà Giang Thông tin GCN bị thu hồi 23/11/2017

Thông báo hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về
2965/QĐ-BTNMT 22/11/2017

Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018

Tải về
121/NQ-CP 21/11/2017

Nghị quyết về việc xử lý vướng mắc trong việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Tải về
120/NQ-CP 16/11/2017

Về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu

Tải về
123/2017/NĐ-CP 13/11/2017

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Tải về
Hà Giang: 128/TB-STNMT ngày 06/11/2017 05/11/2017

Thông báo hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về
Kon Tum: 421/QĐ-STNMT ngày 06/11/2017 05/11/2017

Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về
Cà Mau: 872/QĐ-STNMT ngày 02/11/2017 01/11/2017

Quyết định hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng

Tải về
Phú Yên: 1023/TB-VPĐK ngày 30/10/2017 29/10/2017

Thông báo hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp có mã số BC133360, BC133361, BC133362, BC133363

Tải về
Đắc Lắc: 538, 542, 543,544,545/TB-VPĐK 26/10/2017

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về
Hà Nội: Quyết định số 9032/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 18/10/2017

Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BD 839207

Tải về
Đắc Lắc: 512, 513, 514, 523/TB-STNMT ngày 16/10/2017 15/10/2017

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về
107/2017/TT-BTC 09/10/2017

Hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

Tải về
Đồng Tháp: 2834/STNMT-CCQLĐĐ ngày 06/10/2017 05/10/2017

Công bố danh sách người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài được chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Tải về
Bắc Ninh: 27/TB-VPĐP ngày 06/10/2017 05/10/2017

Thông báo hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Xí nghiệp đồ gỗ mỹ nghệ Long Bình tại phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn

Tải về
35/2017/TT-BTNMT 03/10/2017

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Tải về
Thái Bình: 1937/STNMT-TTr ngày 03/10/2017 02/10/2017

Công khai các tổ chức sử dụng đất đang có vi phạm pháp luật đất đai

Tải về
Đắc Lắc: 660/TB-STNMT ngày 02/10/2017 01/10/2017

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 674161 cấp cho Công ty Cổ phần Chính Nghĩa

Tải về
Ninh Thuận: 4226/TB-STNMT ngày 02/10/2017 01/10/2017

Thông báo chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư đối với giai đoạn 1 dự án khu du lịch nghỉ dường Hồ Ba Bể của Công ty Cổ phần Hải Sơn

Tải về
33/2017/TT-BTNMT 28/09/2017

Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai

Tải về
Hà Nôi: 1241/TB-STNMT ngày 26/9/2017 25/09/2017

Thông báo thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tổ 27, thị trấn Cầu Diễn (nay là phường Phú Diễn - Bắc Từ Liêm)

Tải về
Đắc Lắc: 647,648,649/TB-STNMT ngày 26/9/2017 25/09/2017

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về
Bình Phước: 133/BC-STNMT ngày 25/9/2017 24/09/2017

Kết quả hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về
Hà Nội: 73/BC-VPĐK ngày 19/09/2017 18/09/2017

Danh sách các trường hợp đã có quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ ngày 20/7/2017 đến ngày 19/09/2017 trên địa bàn huyện Đông Anh

Tải về
Đắc Lắc: 635/TB-STNMT ngày 18/9/2017 17/09/2017

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 925601

Tải về
Hà Nội: 1194/TB-STNMT-VPĐKĐĐ ngày 18/9/2017 17/09/2017

Thông báo thu hồi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 10111070038 do UBND TP Hà Nội cấp ngày 19/4/2000 cho bà Nguyễn Thị Dư và chồng ông Đỗ Xuân Tiến tại tổ 4A

Tải về
Phú Thọ: 185/TB-STNMT ngày 15/9/2017 14/09/2017

Thông báo hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Tải về
Trà Vinh: 445/VPĐKĐĐ ngày 15/9/2017 14/09/2017

Thông báo hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty Cổ phần XNK thủy sản Tân Việt

Tải về
Hậu Giang: 471/TB-VPĐK ngày 13/9/2017 12/09/2017

Thông báo hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Kỹ nghệ sắt Đức Xinh

Tải về
Đắc Lắc: 628,629/TB-STNMT ngày 13/9/2017 12/09/2017

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp cho Công ty TNHH Hữu Bích và Xí nghiệp chế biến gỗ Tây Nguyên

Tải về
Đồng Tháp: Thông báo số 89/TB-STNMT ngày 12/9/2017 11/09/2017

Thông báo thu hồi và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty cổ phần Docimexco thuộc khu công nghiệp Sông Hậu tọa lạc xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Tải về
Đắc Lắc: 403,404,410,411,417,426,428,429,430,431,432,433,434,437,438,446,447/TB-VPĐK 10/09/2017

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có vào sổ cấp giấy chứng nhận

Tải về
29/2017/TT-BTNMT  10/09/2017

Quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường  

Tải về
26/2017/TT-BTNMT 10/09/2017

Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
Hậu Giang: 416/TB-VPĐK ngày 05/9/2017 04/09/2017

Thông báo hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Văn phòng Tỉnh ủy

Tải về
Đồng Tháp: 86/TB-STNMT ngày 30/8/2017 29/08/2017

Thông báo hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty TNHH In Jae Đồng Tháp tọa lạc xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh

Tải về
14/2017/TT-BTNMT 16/08/2017

Thông tư Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về
Bình Dương: 3337/STNMT-CCQLĐĐ ngày 11/8/2017 10/08/2017

Công khai các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai đang xử lý

Tải về
Quảng Ngãi: 3789/TB-TNMT ngày 10/8/2017 09/08/2017

Thông báo về việc hủy phôi giấy chứng nhận

Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10