Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Hà Nội: 1194/TB-STNMT-VPĐKĐĐ ngày 18/9/2017 17/09/2017

Thông báo thu hồi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 10111070038 do UBND TP Hà Nội cấp ngày 19/4/2000 cho bà Nguyễn Thị Dư và chồng ông Đỗ Xuân Tiến tại tổ 4A

Tải về
Phú Thọ: 185/TB-STNMT ngày 15/9/2017 14/09/2017

Thông báo hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Tải về
Trà Vinh: 445/VPĐKĐĐ ngày 15/9/2017 14/09/2017

Thông báo hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty Cổ phần XNK thủy sản Tân Việt

Tải về
Hậu Giang: 471/TB-VPĐK ngày 13/9/2017 12/09/2017

Thông báo hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Kỹ nghệ sắt Đức Xinh

Tải về
Đắc Lắc: 628,629/TB-STNMT ngày 13/9/2017 12/09/2017

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp cho Công ty TNHH Hữu Bích và Xí nghiệp chế biến gỗ Tây Nguyên

Tải về
Đồng Tháp: Thông báo số 89/TB-STNMT ngày 12/9/2017 11/09/2017

Thông báo thu hồi và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty cổ phần Docimexco thuộc khu công nghiệp Sông Hậu tọa lạc xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Tải về
Đắc Lắc: 403,404,410,411,417,426,428,429,430,431,432,433,434,437,438,446,447/TB-VPĐK 10/09/2017

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có vào sổ cấp giấy chứng nhận

Tải về
29/2017/TT-BTNMT  10/09/2017

Quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường  

Tải về
Hậu Giang: 416/TB-VPĐK ngày 05/9/2017 04/09/2017

Thông báo hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Văn phòng Tỉnh ủy

Tải về
Đồng Tháp: 86/TB-STNMT ngày 30/8/2017 29/08/2017

Thông báo hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty TNHH In Jae Đồng Tháp tọa lạc xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh

Tải về
14/2017/TT-BTNMT 16/08/2017

Thông tư Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về
Bình Dương: 3337/STNMT-CCQLĐĐ ngày 11/8/2017 10/08/2017

Công khai các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai đang xử lý

Tải về
Quảng Ngãi: 3789/TB-TNMT ngày 10/8/2017 09/08/2017

Thông báo về việc hủy phôi giấy chứng nhận

Tải về
Đắc Lắc.Thông báo số 319.TB-VPĐKĐĐ ngày 08.8.2017 07/08/2017

Đắc Lắc.Thông báo số 319.TB-VPĐKĐĐ ngày 08.8.2017

Tải về
Kon Tum.Thông báo số 163.TB-STNMT ngày 08.8.2017 07/08/2017

Kon Tum.Thông báo số 163.TB-STNMT ngày 08.8.2017

Tải về
Đắc Lắc.Thông báo số 306.TB-VPĐKĐĐ ngày 04.8.2017 03/08/2017

Đắc Lắc.Thông báo số 306.TB-VPĐKĐĐ ngày 04.8.2017

Tải về
Đắc Lắc.Thông báo số 304.TB-VPĐKĐĐ ngày 03.8.2017 02/08/2017

Đắc Lắc.Thông báo số 304.TB-VPĐKĐĐ ngày 03.8.2017

Tải về
Nghệ An.4017.STNMT-QLĐĐ ngày 01.8.2017 31/07/2017

Nghệ An.4017.STNMT-QLĐĐ ngày 01.8.2017

Tải về
Đắc Lắc.Thông báo số 289,290,298,299.TB-VPĐKĐĐ 20/07/2017

Đắc Lắc.Thông báo số 289,290,298,299.TB-VPĐKĐĐ

Tải về
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT 12/07/2017

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất

Tải về
Bình Dương.2850.STNMT-VPĐK ngày 13.7.2017 12/07/2017

Bình Dương.2850.STNMT-VPĐK ngày 13.7.2017

Tải về
Kon Tum.Công văn số 886.STNMT-VPĐK ngày 11.7.2017 10/07/2017

Kon Tum.Công văn số 886.STNMT-VPĐK ngày 11.7.2017

Tải về
Hà Giang.64.TB-STNMT ngày 15.6.2017 hủy phôi giấy 14/06/2017

Hà Giang.64.TB-STNMT ngày 15.6.2017 hủy phôi giấy

Tải về
Thông tư số 05/2017/TT- BTNMT 24/04/2017

Quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Tải về
Công văn số 664/TCQLĐĐ-CKSQLSDĐ ngày 24 tháng 4 năm 2017 23/04/2017

V/v báo cáo kết quả thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 trong năm 2016-2017

Tải về
73/QĐ-TCQLĐĐ 12/04/2017

Kế hoạch tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính

Tải về
04/2017/TT-BTNMT 02/04/2017

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BAN HÀNH

Tải về
Hà Nội: 1156/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 26/03/2017

Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành T 659162 đối với thửa đất số 06, tờ bản đồ 07, diện tích 148m2 tại xã Dị Nậu đứng tên hộ ông Đỗ Hữu Đường, trú tại cụm Đoàn Kết, xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất

Tải về
Khánh Hòa.578.VPĐKĐĐ-NV ngày 22.3.2017 21/03/2017

Khánh Hòa.578.VPĐKĐĐ-NV ngày 22.3.2017

Tải về
Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục QLĐĐ 20/03/2017

Dự thảo lấy ý kiến các đơn vị trực thuộc TC

Tải về
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 15/03/2017

THÔNG TƯ Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai

Tải về
Dự thảo Quyết định 11/02/2017

QUYẾT ĐỊNH Quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Tổng cục Quản lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
Hà Nội.990.VPĐK-TTLT ngày 10.2.2017 09/02/2017

Hà Nội.990.VPĐK-TTLT ngày 10.2.2017

Tải về
Hà Nội: 990/VPĐKĐĐ-TTLT 09/02/2017

Danh sách giấy chứng nhận đã bị hủy

Tải về
Thông tư 01/2017/TT-BTNMT 08/02/2017

Thông tư quy định định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở ý tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao

Tải về
Quyết định số 10/QĐ-TCQLĐĐ Ban hành quy chế làm việc của Tổng cục Quản lý đất đai 24/01/2017

QUYẾT ĐỊNH Ban hành quy chế làm việc của Tổng cục Quản lý đất đai

Tải về
Đắc Lắc: 31/TB-STNMT ngày 20/01/2017 19/01/2017

Thông báo hủy giấy chứng nhận

Tải về
Quyết định số 05/QĐ-TCQLĐĐ 16/01/2017

Ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Tổng cục Quản lý đất đai

Tải về
Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai 05/01/2017

Nghị định sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hoành Luật đất đai

Tải về
Đắc Lắc 04/01/2017

Thông báo hủy giấy chứng nhận

Tải về
3157/QĐ-BTNMT 29/12/2016

Ban hành Chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tài nguyên và môi trường hạng II

Tải về
Thông tư 49/2016/TT-BTNMT 27/12/2016

Thông tư quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai

Tải về
07/KH-BTNMT 08/11/2016

Thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020

Tải về
33/2016/TT-BTNMT 06/11/2016

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai

Tải về
Công văn 1678/TCQLDĐ-CKSQLSDĐ 27/10/2016

Theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng dất

Tải về
1675/QĐ-TTg 25/09/2016

Phê duyệt đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến năm 2020

Tải về
Nghị quyết số 76/NQ-CP 02/09/2016

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016

Tải về
Số 3373/BTNMT-TCQLĐĐ 11/08/2016

Công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình và kết quả thực hiện bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Tải về
12/2016/TTLT-BTNMT-BTC 23/06/2016

Thông tư liên tịch quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm

Tải về
09/2016/TTLT-BTP-BTNMT 22/06/2016

hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Tải về
  Trang trước  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10