Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Công văn 1678/TCQLDĐ-CKSQLSDĐ 19/03/2018

về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng đất đai

Tải về
Ninh Thuận: 5600/TB-STNMT ngày 20 tháng 12 năm 2017 08/01/2018

Thông báo kết quả kiểm tra tình hình quản lý sử dụng đất của Doanh nghiệp tư nhân Minh Ái tại dự án xây dựng kho lạnh và chế biến hải sản

Tải về
Ninh Thuận: 5601/TB-STNMT ngày 20 tháng 12 năm 2017 08/01/2018

Thôngbáo kết qyar kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH Thái Phong Seafood tại dự án xây dựng nhà máy chế biến thủy sản (nước mắm).

Tải về
141/2017/NĐ-CP 06/12/2017

Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Tải về
Đắc Lắc: Thông báo hủy giấy chứng nhận 05/12/2017

Thông báo hủy bỉ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về
Hà Giang Thông tin GCN bị thu hồi 23/11/2017

Thông báo hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về
Hà Giang: 128/TB-STNMT ngày 06/11/2017 05/11/2017

Thông báo hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về
Kon Tum: 421/QĐ-STNMT ngày 06/11/2017 05/11/2017

Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về
Cà Mau: 872/QĐ-STNMT ngày 02/11/2017 01/11/2017

Quyết định hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bị hư hỏng

Tải về
Phú Yên: 1023/TB-VPĐK ngày 30/10/2017 29/10/2017

Thông báo hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp có mã số BC133360, BC133361, BC133362, BC133363

Tải về
Đắc Lắc: 538, 542, 543,544,545/TB-VPĐK 26/10/2017

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tải về
Hà Nội: Quyết định số 9032/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 18/10/2017

Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BD 839207

Tải về
Đắc Lắc: 512, 513, 514, 523/TB-STNMT ngày 16/10/2017 15/10/2017

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về
Đồng Tháp: 2834/STNMT-CCQLĐĐ ngày 06/10/2017 05/10/2017

Công bố danh sách người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài được chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Tải về
Bắc Ninh: 27/TB-VPĐP ngày 06/10/2017 05/10/2017

Thông báo hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Xí nghiệp đồ gỗ mỹ nghệ Long Bình tại phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn

Tải về
Thái Bình: 1937/STNMT-TTr ngày 03/10/2017 02/10/2017

Công khai các tổ chức sử dụng đất đang có vi phạm pháp luật đất đai

Tải về
Đắc Lắc: 660/TB-STNMT ngày 02/10/2017 01/10/2017

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BA 674161 cấp cho Công ty Cổ phần Chính Nghĩa

Tải về
Ninh Thuận: 4226/TB-STNMT ngày 02/10/2017 01/10/2017

Thông báo chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư đối với giai đoạn 1 dự án khu du lịch nghỉ dường Hồ Ba Bể của Công ty Cổ phần Hải Sơn

Tải về
Hà Nôi: 1241/TB-STNMT ngày 26/9/2017 25/09/2017

Thông báo thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tổ 27, thị trấn Cầu Diễn (nay là phường Phú Diễn - Bắc Từ Liêm)

Tải về
Đắc Lắc: 647,648,649/TB-STNMT ngày 26/9/2017 25/09/2017

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về
Bình Phước: 133/BC-STNMT ngày 25/9/2017 24/09/2017

Kết quả hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về
Hà Nội: 73/BC-VPĐK ngày 19/09/2017 18/09/2017

Danh sách các trường hợp đã có quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ ngày 20/7/2017 đến ngày 19/09/2017 trên địa bàn huyện Đông Anh

Tải về
Đắc Lắc: 635/TB-STNMT ngày 18/9/2017 17/09/2017

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BE 925601

Tải về
Hà Nội: 1194/TB-STNMT-VPĐKĐĐ ngày 18/9/2017 17/09/2017

Thông báo thu hồi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 10111070038 do UBND TP Hà Nội cấp ngày 19/4/2000 cho bà Nguyễn Thị Dư và chồng ông Đỗ Xuân Tiến tại tổ 4A

Tải về
Phú Thọ: 185/TB-STNMT ngày 15/9/2017 14/09/2017

Thông báo hủy phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Tải về
Trà Vinh: 445/VPĐKĐĐ ngày 15/9/2017 14/09/2017

Thông báo hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Công ty Cổ phần XNK thủy sản Tân Việt

Tải về
Hậu Giang: 471/TB-VPĐK ngày 13/9/2017 12/09/2017

Thông báo hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Kỹ nghệ sắt Đức Xinh

Tải về
Đắc Lắc: 628,629/TB-STNMT ngày 13/9/2017 12/09/2017

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp cho Công ty TNHH Hữu Bích và Xí nghiệp chế biến gỗ Tây Nguyên

Tải về
Đồng Tháp: Thông báo số 89/TB-STNMT ngày 12/9/2017 11/09/2017

Thông báo thu hồi và hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty cổ phần Docimexco thuộc khu công nghiệp Sông Hậu tọa lạc xã Tân Thành, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

Tải về
Đắc Lắc: 403,404,410,411,417,426,428,429,430,431,432,433,434,437,438,446,447/TB-VPĐK 10/09/2017

Thông báo hủy bỏ giá trị pháp lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có vào sổ cấp giấy chứng nhận

Tải về
29/2017/TT-BTNMT  10/09/2017

Quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường  

Tải về
26/2017/TT-BTNMT 10/09/2017

Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
Hậu Giang: 416/TB-VPĐK ngày 05/9/2017 04/09/2017

Thông báo hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của Văn phòng Tỉnh ủy

Tải về
Đồng Tháp: 86/TB-STNMT ngày 30/8/2017 29/08/2017

Thông báo hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty TNHH In Jae Đồng Tháp tọa lạc xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh

Tải về
14/2017/TT-BTNMT 16/08/2017

Thông tư Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về
Bình Dương: 3337/STNMT-CCQLĐĐ ngày 11/8/2017 10/08/2017

Công khai các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai đang xử lý

Tải về
Quảng Ngãi: 3789/TB-TNMT ngày 10/8/2017 09/08/2017

Thông báo về việc hủy phôi giấy chứng nhận

Tải về
Đắc Lắc.Thông báo số 319.TB-VPĐKĐĐ ngày 08.8.2017 07/08/2017

Đắc Lắc.Thông báo số 319.TB-VPĐKĐĐ ngày 08.8.2017

Tải về
Kon Tum.Thông báo số 163.TB-STNMT ngày 08.8.2017 07/08/2017

Kon Tum.Thông báo số 163.TB-STNMT ngày 08.8.2017

Tải về
Đắc Lắc.Thông báo số 306.TB-VPĐKĐĐ ngày 04.8.2017 03/08/2017

Đắc Lắc.Thông báo số 306.TB-VPĐKĐĐ ngày 04.8.2017

Tải về
Đắc Lắc.Thông báo số 304.TB-VPĐKĐĐ ngày 03.8.2017 02/08/2017

Đắc Lắc.Thông báo số 304.TB-VPĐKĐĐ ngày 03.8.2017

Tải về
Nghệ An.4017.STNMT-QLĐĐ ngày 01.8.2017 31/07/2017

Nghệ An.4017.STNMT-QLĐĐ ngày 01.8.2017

Tải về
Đắc Lắc.Thông báo số 289,290,298,299.TB-VPĐKĐĐ 20/07/2017

Đắc Lắc.Thông báo số 289,290,298,299.TB-VPĐKĐĐ

Tải về
Bình Dương.2850.STNMT-VPĐK ngày 13.7.2017 12/07/2017

Bình Dương.2850.STNMT-VPĐK ngày 13.7.2017

Tải về
Kon Tum.Công văn số 886.STNMT-VPĐK ngày 11.7.2017 10/07/2017

Kon Tum.Công văn số 886.STNMT-VPĐK ngày 11.7.2017

Tải về
Hà Giang.64.TB-STNMT ngày 15.6.2017 hủy phôi giấy 14/06/2017

Hà Giang.64.TB-STNMT ngày 15.6.2017 hủy phôi giấy

Tải về
Hà Nội: 1156/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 26/03/2017

Quyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành T 659162 đối với thửa đất số 06, tờ bản đồ 07, diện tích 148m2 tại xã Dị Nậu đứng tên hộ ông Đỗ Hữu Đường, trú tại cụm Đoàn Kết, xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất

Tải về
Khánh Hòa.578.VPĐKĐĐ-NV ngày 22.3.2017 21/03/2017

Khánh Hòa.578.VPĐKĐĐ-NV ngày 22.3.2017

Tải về
Khánh Hòa: 576/TB-VPĐK ngày 22/02/2017 21/02/2017

Thông báo hủy giấy chứng nhận sử dụng, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cấp cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Tải về
Hà Nội.990.VPĐK-TTLT ngày 10.2.2017 09/02/2017

Hà Nội.990.VPĐK-TTLT ngày 10.2.2017

Tải về