Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số 1887/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ 16/12/2015

Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc trao giấy chứng nhận cho người sử dụng đất

Tải về
/2015/TTLT-BTNMT-BTC 16/07/2015

Quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm

Tải về
Số 3420/BTNMT-TCQLĐĐ 18/08/2014

Công văn gửi các Bộ, Ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị Định quy định chi tiết thi hành luật đất đai

Tải về
/2014/NĐ-CP 12/06/2014

Văn bản dự thảo nghị định quy định về khung giá đất

Tải về
Số 30/2014/TT-BTNMT 01/06/2014

Thông tư quy định về hồ sơ giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

Tải về
Số 55/2013/TT-BTNMT 29/12/2013

Thông tư Quy định ban hành về thành lập bản đò địa chính

Tải về
Số: 20/2012/TT-BTNMT 05/02/2013

Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ

Tải về
Dự thảo TTLT (Sửa lần 11 ngày 28.5.2010) 27/05/2010

Dự thảo Thông tư liên tịch hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí đo đạc xác định diện tích đất, xác định giá đất phục vụ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Tải về
Số: 1736/TCQLĐĐ-CĐKTK 01/12/2009

Công văn về thông tư 17.

Tải về
Số: 66/2009/QĐ-TTg 23/04/2009

Quyết định ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê

Tải về