TÌM KIẾM VĂN BẢN:   Tìm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
TP.HCM: 15406/PC-CNQ12 ngày 28/12/2017 08/04/2018

Danh sách người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài đã được chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Tải về
Khánh Hòa: 04/ĐK-GCN 08/04/2018

Danh sách người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài đã được chứng nhận quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Tải về
Số: 850/QĐ-TTg 10/06/2010

Quyết định về Ngày Truyền thống ngành Quản lý Đất đai Việt Nam

Tải về
Số: 707/TCQLĐĐ - CĐKTK 06/06/2010

Công văn về việc thể hiện nhãn thửa đất trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 của cấp xã.

Tải về
Số 707/TCQLĐĐ-CĐKTK 06/06/2010

Về việc thể hiện nhãn thửa đất trên bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 của cấp xã

Tải về
Số: 634/TCQLĐĐ-CĐKTK 24/05/2010

Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh về việc giải quyết vướng mắc trong công tác kiểm kê đất đai năm 2010

Tải về
Số: 40/2010/QĐ-TTg 11/05/2010

Quyết định về việc ban hành Quy chế mẫu về quản lý, sử dụng Quỹ phát triển đất

Tải về
Số 1526/BTNMT - TCQLĐĐ 03/05/2010

Về việc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về
Số: 1284 /BTNMT - TCQLĐĐ 18/04/2010

Công văn gửi Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc Hướng dẫn ký xác nhận hồ sơ kỹ thuật thửa đất trong công tác đo đạc, thành lập bản đồ địa chính.

Tải về
So 05/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC 14/03/2010

Thông tư liên tịch hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế tài chính của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Tải về
Số 04 /2010/TTLT- BTNMT- BNV 01/02/2010

Thông tư liên tịch hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về công tác định giá đất

Tải về
Số: 01/2010/TTLT-BTNMT-BNV-BTC 07/01/2010

Thông tư liên tịch hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn,cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính của Tổ chức phát triển quỹ đất

Tải về
Số: 16/2003/QH11 25/11/2003

Về Xây dựng

Tải về
Số: 17/2003/QH11 25/11/2003

VỀ THUỶ SẢN

Tải về
Số: 18/2003/QH11 25/11/2003

VỀ HỢP TÁC XÃ

Tải về
Số: 14/2003/QH11 25/11/2003

VỀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Tải về
Luật số: 13/2003/QH11 20/10/2003

LUẬT ĐẤT ĐAI 2003

Tải về
06/2003/QH11 16/06/2003

VỀ LUẬT BIÊN GIỚI QUỐC GIA

Tải về
61/2002/NĐ-CP 10/06/2002

Nghị định của Chính Phủ về chế độ nhuận bút

Tải về
Số 09 TC/TT năm 1993 09/02/1993

Thông tư ngày 10/02/1993 hướng dẫn tính và thu nộp khấu hao cơ bản đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho thuê

Tải về
Số 05 BXD-DT năm 1993 08/02/1993

Thông tư ngày 09/02/1993 hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử dụng và phân cấp nhà ở

Tải về
Số 33 TTG năm 1993 04/02/1993

Quyết định của thủ tướng chính phủ ngày 05/02/1993 về chuyển việc quản lý nhà ở thuộc sở hưu nhà nước sang phương thức kinh doanh

Tải về