TÌM KIẾM VĂN BẢN:   Tìm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
72/2019/NĐ-CP 30/08/2019

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

Tải về
Quyết đinh 1762/QĐ-BTNMT 14/07/2019

QĐ ban hành phương án kiểm kê đất đai năm 2019

Tải về
Nghị quyết số 50/NQ_CP ngày 15/7/2019 17/05/2019

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ trực tuyến với các địa phương tháng 6 năm 2019

Tải về
141/2017/NĐ-CP 07/12/2017

Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Tải về
2965/QĐ-BTNMT 23/11/2017

Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018

Tải về
Đắc Lắc.Thông báo số 319.TB-VPĐKĐĐ ngày 08.8.2017 08/08/2017

Đắc Lắc.Thông báo số 319.TB-VPĐKĐĐ ngày 08.8.2017

Tải về
Kon Tum.Thông báo số 163.TB-STNMT ngày 08.8.2017 08/08/2017

Kon Tum.Thông báo số 163.TB-STNMT ngày 08.8.2017

Tải về
Đắc Lắc.Thông báo số 306.TB-VPĐKĐĐ ngày 04.8.2017 04/08/2017

Đắc Lắc.Thông báo số 306.TB-VPĐKĐĐ ngày 04.8.2017

Tải về
Đắc Lắc.Thông báo số 304.TB-VPĐKĐĐ ngày 03.8.2017 03/08/2017

Đắc Lắc.Thông báo số 304.TB-VPĐKĐĐ ngày 03.8.2017

Tải về
Nghệ An.4017.STNMT-QLĐĐ ngày 01.8.2017 01/08/2017

Nghệ An.4017.STNMT-QLĐĐ ngày 01.8.2017

Tải về
Đắc Lắc.Thông báo số 289,290,298,299.TB-VPĐKĐĐ 21/07/2017

Đắc Lắc.Thông báo số 289,290,298,299.TB-VPĐKĐĐ

Tải về
Bình Dương.2850.STNMT-VPĐK ngày 13.7.2017 13/07/2017

Bình Dương.2850.STNMT-VPĐK ngày 13.7.2017

Tải về
Kon Tum.Công văn số 886.STNMT-VPĐK ngày 11.7.2017 11/07/2017

Kon Tum.Công văn số 886.STNMT-VPĐK ngày 11.7.2017

Tải về
Hà Giang.64.TB-STNMT ngày 15.6.2017 hủy phôi giấy 15/06/2017

Hà Giang.64.TB-STNMT ngày 15.6.2017 hủy phôi giấy

Tải về
73/QĐ-TCQLĐĐ 13/04/2017

Kế hoạch tuyên truyền cải cách thủ tục hành chính

Tải về
Khánh Hòa.578.VPĐKĐĐ-NV ngày 22.3.2017 22/03/2017

Khánh Hòa.578.VPĐKĐĐ-NV ngày 22.3.2017

Tải về
Hà Nội.990.VPĐK-TTLT ngày 10.2.2017 10/02/2017

Hà Nội.990.VPĐK-TTLT ngày 10.2.2017

Tải về
12/2016/TTLT-BTNMT-BTC 24/06/2016

Thông tư liên tịch quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm

Tải về
Quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 15/06/2016

Thông tư này quy định về quy trình xây dựng, quản lý, cập nhật các cơ sở dữ liệu thành phần của cơ sở dữ liệu đất đai sau đây:

Tải về
608/TCQLDD-KHTC 09/05/2016

V/v tình hình đo đạc, lập bản đồ địa chính, cắm mốc ranh giới sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các công ty nông, lâm nghiệp năm 2016

Tải về
Số 98/TCQLĐĐ-TCCB 28/01/2016

Công văn về việc phát động phong trào thi đua năm 2016

Tải về
Số 58/TCQLĐĐ-TCCB 19/01/2016

Công văn về việc kiểm tra công tác hành chính năm 2016

Tải về
Số 01/QĐ-TCCB 13/01/2016

Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 của Tổng cục Quản lý đất đai

Tải về
Số 02/QĐ-TCQLĐĐ 13/01/2016

Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2016 của Tổng cục Quản lý đất đai

Tải về
Số 4389/BTNMT-TCQLĐĐ 16/10/2015

Công văn gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016

Tải về
Số: 1384/TCQLĐĐ-TCCB 29/09/2015

Công văn gửi Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Tổng cục về việc tập trung đẩy mạnh công tác CCHC các tháng cuối năm 2015

Tải về
Thông tư Quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai 25/09/2015

Thông tư Quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai

Tải về
/2015/TTLT-BTNMT-BTC 17/07/2015

Quy định việc quản lý, cấp phát, tạm ứng và hoàn trả chi phí đo đạc xác định diện tích đất vi phạm

Tải về
18/2014/TT-BXD 26/11/2014

Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2013 hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ

Tải về
102/2014/NĐ-CP 10/10/2014

Nghị định số 102/2014/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Tải về
Số 3420/BTNMT-TCQLĐĐ 19/08/2014

Công văn gửi các Bộ, Ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị Định quy định chi tiết thi hành luật đất đai

Tải về
Số: 3398/BTNMT-TCQLĐĐ 19/08/2014

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ; đất rừng đặc dụng để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn

Tải về
Số 2508/BTNMT-TCQLĐĐ 18/06/2014

Công văn gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long về việc triển khai các giải pháp hoàn thành các gói thầu dịch vụ kỹ thuật của dự án Vlap

Tải về
Số 30/2014/TT-BTNMT 02/06/2014

Thông tư quy định về hồ sơ giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

Tải về
Số 103/QĐ-TCQLĐĐ 29/04/2014

Quyết định ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2014 của Tổng cục Quản lý đất đai

Tải về
2013/TTLT-BTC-BTN&MT 25/12/2013

Dự thảo thông tư: Hướng dẫn lập dự toán, quản lý sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với nhiệm vụ đo đạc địa chính và quản lý đất đai

Tải về
/2013/TTLT-BTC-BTN&MT 25/12/2013

Dự thảo thông tư: Hướng dẫn lập dự toán, quản lý sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với nhiệm vụ đo đạc địa chính và quản lý đất đai

Tải về
04/2013/QĐ-UBND 07/03/2013

Quyết định Về quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Tải về
Số 11/2013/QĐ-UBND 26/02/2013

Quyết định Ban hành Quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tải về
Số 07/2013/QĐ-UBND 05/02/2013

Quyết định Về việc: Bãi bỏ, bổ sung một số khoản của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 18/01/2010 và Quyết định số 48/2011/QĐ-UBND ngày 26/11/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Tải về
Số 08/2013/QĐ-UBND 28/01/2013

Quyết định Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Tải về
Số 03/2013/QĐ-UBND 18/01/2013

Quyết định Ban hành Quy định xử lý một số vướng mắc trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Tải về
2013/QH13 07/09/2012

Dự thảo - Luật Đất đai

Tải về
QCVN: /2012/BTNMT 03/05/2012

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hồ Sơ Địa chính

Tải về
2012/TT-BTNMT 10/04/2012

V/v Quy định kỹ thuật về trình tự, nội dung, phương pháp điều tra, đánh giá chất lượng đất

Tải về
Thong tu du thao 12/11/2011

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn xác định diện tích đất sử dụng không đúng mục đích, diện tích đất lấn, chiếm, chưa sử dụng theo đúng quy định để tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Tải về
Dự thảo 12/11/2011

Dự thảo Thông tư Quy định bổ sung, sửa đổi một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai

Tải về
Dự thảo chiến lược Ngành QLĐĐ 11/10/2011

Dự thảo Chiến lược Phát triển ngành Quản lý đất đai Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020 và định hướng đến năm 2030

Tải về
Dự thảo Thông tư ngày 14/12 17/12/2010

Dự thảo Thông tư quy định chuẩn dịch vụ công về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất và mô hình Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Tải về
Dự thảo Thông tư QH 17/10/2008

Dự thảo Thông tư Quy định việc quản lý, sử dụng đất vùng bán ngập lòng hồ thủy điện, thủy lợi

Tải về