Tắt Thông Báo [X]


TÌM KIẾM VĂN BẢN:   Tìm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
106/2020/NĐ-CP 09/09/2020

Nghị định Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập

Tải về
102/2020/NĐ-CP 31/08/2020

Nghị định Quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam

Tải về
95/2020/NĐ-CP 23/08/2020

Nghị định Hướng dẫn thực hiện về đấu thầu mua sắm theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương

Tải về
94/2020/NĐ-CP 20/08/2020

Nghị định Quy định cơ chế, chính sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

Tải về
84/2020/NĐ-CP 16/07/2020

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục

Tải về
85/2020/NĐ-CP 16/07/2020

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc

Tải về
83/2020/NĐ-CP 14/07/2020

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp

Tải về
66/2020/NĐ-CP 10/06/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Tải về
52/2020/NĐ-CP 26/04/2020

Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn

Tải về
51/2020/NĐ-CP 20/04/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện

Tải về
41/2020/NĐ-CP 07/04/2020

Nghị định Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Tải về
45/2020/NĐ-CP 07/04/2020

Nghị định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Tải về
40/2020/NĐ-CP 05/04/2020

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công

Tải về
25/2020/NĐ-CP 27/02/2020

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư

Tải về
21/2020/NĐ-CP 16/02/2020

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở

Tải về
19/2020/NĐ-CP 11/02/2020

Nghị định kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Tải về
15/2020/NĐ-CP 02/02/2020

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử

Tải về
06/2020/NĐ-CP 02/01/2020

Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 17 Nghị định 47/2014/NĐ-CP

Tải về
96/2019/NĐ-CP 18/12/2019

quy định về Khung giá đất

Tải về
91/2019/NĐ-CP 18/11/2019

Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Tải về
79/2019/NĐ-CP 25/10/2019

Nghị định sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất

Tải về
69/2019/NĐ-CP 14/08/2019

Nghị định quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

Tải về
Nghị định 72/2018/NĐ-CP 24/06/2018

Nghị định quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Tải về
Dự thảo sửa đổi Nghị định số 102/2014/NĐ-CP 04/04/2018

NGHỊ ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Tải về
NỘI DUNG SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH SỐ 102/2014/NĐ-CP 04/04/2018

NỘI DUNG SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH SỐ 102/2014/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Tải về
123/2017/NĐ-CP 13/11/2017

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Tải về
Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai 05/01/2017

Nghị định sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hoành Luật đất đai

Tải về
Số 104/2014/NĐ-CP 13/11/2014

Nghị định Quy định về khung giá đất

Tải về
Số: 104/2014/NĐ-CP 13/11/2014

Nghị định Quy định về khung giá đất

Tải về
102/2014/NĐ-CP 09/10/2014

Nghị định số 102/2014/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Tải về
Số 63/2014/NĐ-CP 14/08/2014

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Tải về
Số:44/2014/NĐ-CP 30/06/2014

NGHỊ ĐỊNH Quy định về giá đất

Tải về
/2014/NĐ-CP 12/06/2014

Văn bản dự thảo nghị định quy định về khung giá đất

Tải về
47/2014/NĐ-CP 14/05/2014

Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Tải về
Số 43/2014/NĐ-CP 14/05/2014

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Tải về
Số 46/2014/NĐ-CP 14/05/2014

Nghị định Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Tải về
Số 66/2003/NĐ-CP 26/06/2013

Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Tải về
Số 65/2003/NĐ-CP 26/06/2013

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

Tải về
42/2012/NĐ-CP 26/08/2012

Quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại các vùng trồng lúa trên cả nước.

Tải về
39/QĐ- TCQLDĐ 18/03/2012

Ban hành quy định về việc xử lý văn bản của TCQLDĐ

Tải về
Số 53/2011/NĐ-CP 30/06/2011

Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Tải về
Số: 71/2010/NĐ-CP 22/06/2010

Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật nhà ở

Tải về
Số 20/NQ-CP 20/04/2010

Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 2009-2010 Tỉnh Lạng Sơn

Tải về
SỐ 85/2009/NĐ-CP 30/11/2009

Nghị định sô 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng

Tải về
Số 88/2009/NĐ-CP 18/10/2009

Nghị định về cấp giấy chững nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất

Tải về
SỐ 182/2004/NĐ CP 30/09/2009

Nghị định của Chính Phủ SỐ 182/2004/NĐ CP ngày 1/10/2009 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai

Tải về
69/2009/CP- NĐ 30/09/2009

Nghị định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Tải về
Số: 69/2009/NĐ-CP 12/08/2009

Nghị định Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Tải về
Số: 24/NQ-CP 03/06/2009

Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã,phường, thị trấn thuộc huyện U Minh, huyện Ngọc Hiển và thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Tải về
Số: 10/NĐ-CP 05/03/2009

Nghị định về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã,thành lập xã thuộc thành phố Đà Lạt, huyện Đức Trọng,huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Tải về