TÌM KIẾM VĂN BẢN:   Tìm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Nghị định 72/2018/NĐ-CP 24/06/2018

Nghị định quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Tải về
Dự thảo sửa đổi Nghị định số 102/2014/NĐ-CP 04/04/2018

NGHỊ ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Tải về
NỘI DUNG SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH SỐ 102/2014/NĐ-CP 04/04/2018

NỘI DUNG SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH SỐ 102/2014/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

Tải về
123/2017/NĐ-CP 13/11/2017

Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Tải về
Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi nghị định hướng dẫn Luật đất đai 05/01/2017

Nghị định sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hoành Luật đất đai

Tải về
Số 104/2014/NĐ-CP 13/11/2014

Nghị định Quy định về khung giá đất

Tải về
Số: 104/2014/NĐ-CP 13/11/2014

Nghị định Quy định về khung giá đất

Tải về
102/2014/NĐ-CP 09/10/2014

Nghị định số 102/2014/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Tải về
Số 63/2014/NĐ-CP 14/08/2014

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Tải về
Số:44/2014/NĐ-CP 30/06/2014

NGHỊ ĐỊNH Quy định về giá đất

Tải về
/2014/NĐ-CP 12/06/2014

Văn bản dự thảo nghị định quy định về khung giá đất

Tải về
47/2014/NĐ-CP 14/05/2014

Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Tải về
Số 43/2014/NĐ-CP 14/05/2014

Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Tải về
Số 46/2014/NĐ-CP 14/05/2014

Nghị định Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước

Tải về
Số 66/2003/NĐ-CP 26/06/2013

Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Tải về
Số 65/2003/NĐ-CP 26/06/2013

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân

Tải về
42/2012/NĐ-CP 26/08/2012

Quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa tại các vùng trồng lúa trên cả nước.

Tải về
39/QĐ- TCQLDĐ 18/03/2012

Ban hành quy định về việc xử lý văn bản của TCQLDĐ

Tải về
Số 53/2011/NĐ-CP 30/06/2011

Nghị định Quy định chi tiết một số điều của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Tải về
Số: 71/2010/NĐ-CP 22/06/2010

Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật nhà ở

Tải về
Số 20/NQ-CP 20/04/2010

Nghị quyết về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2010, kế hoạch sử dụng đất 2009-2010 Tỉnh Lạng Sơn

Tải về
SỐ 85/2009/NĐ-CP 30/11/2009

Nghị định sô 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính Phủ hướng dẫn thi hành luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng

Tải về
Số 88/2009/NĐ-CP 18/10/2009

Nghị định về cấp giấy chững nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền trên đất

Tải về
SỐ 182/2004/NĐ CP 30/09/2009

Nghị định của Chính Phủ SỐ 182/2004/NĐ CP ngày 1/10/2009 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai

Tải về
69/2009/CP- NĐ 30/09/2009

Nghị định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Tải về
Số: 69/2009/NĐ-CP 12/08/2009

Nghị định Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Tải về
Số: 24/NQ-CP 03/06/2009

Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã,phường, thị trấn thuộc huyện U Minh, huyện Ngọc Hiển và thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

Tải về
Số: 10/NĐ-CP 05/03/2009

Nghị định về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã,thành lập xã thuộc thành phố Đà Lạt, huyện Đức Trọng,huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng

Tải về
Số: 24/2009/NĐ-CP 04/03/2009

Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Tải về
Số: 08/NĐ-CP 08/02/2009

Nghị định về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập xã, phường thuộc huyện Mỏ Cày, huyện Chợ Lách, thị xã Bến Tre; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mỏ Cày, huyện Chợ Lách để thành lập huyện Mỏ Cày Bắc thuộc tỉnh Bến Tre

Tải về
Số: 07/NĐ-CP 08/02/2009

Nghị định về việc giải thể xã và điều chỉnh địa giới hành chính xã,thành lập xã thuộc các huyện Tương Dương, Thanh Chương, Anh Sơn, Yên Thành, Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An

Tải về
Số: 05/NĐ-CP 18/01/2009

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Phù Ninh, huyện Thanh Ba; xác định địa giới hành chính xã Tân Đức thuộc thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Tải về
Số: 03/NĐ-CP 18/01/2009

Về việc thành lập phường thuộc thị xã Hồng Lĩnh;điều chỉnh địa giới hành chính xã để mở rộng thị trấn Hương Khêthuộc huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Tải về
Số: 02/NĐ-CP 18/01/2009

Nghị định về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã,phường thuộc thị xã An Khê, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai

Tải về
Số 45/2008/NĐ-CP 16/04/2008

Nghị định về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện: Hưng Nguyên, Nghi Lộc để mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh; thành lập phường Vinh Tân thuộc thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Tải về
Số 41/2008/NĐ-CP 07/04/2008

Về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã, thị trấn thuộc huyện Than Uyên, huyện Tam Đường, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu

Tải về
Số 35/2008/NĐ-CP 24/03/2008

Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang

Tải về
Số 198/2007/QĐ-TTg 30/12/2007

Về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn

Tải về
Số 146/2007/NĐ-CP 13/09/2007

Nghị định của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Tải về
Số 129/2007/NĐ-CP 01/08/2007

Nghị định số 129/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về đê điều

Tải về
Số 123/2007/NĐ-CP 26/07/2007

Nghị định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2004/NĐ-CP về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất

Tải về
Số 113/2007/NĐ-CP 27/06/2007

Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều

Tải về
Số 107/2007/NĐ-CP 24/06/2007

Nghị định số 107/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú

Tải về
Số 98/2007/NĐ-CP 06/06/2007

Nghị định của Chính phủ về việc quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Tải về
Số 84/2007/NĐ-CP 24/05/2007

Nghị định của Chính phủ về việc Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai

Tải về
Số 79/2007/NĐ CP 17/02/2007

Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

Tải về
Số 147/2006/NĐ-CP 30/11/2006

Nghị định của Chính Phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 68/1998/NĐ-CP của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành pháp lệnh Thuế tài nguyên (sửa đổi )

Tải về
Số 136/2006/NĐ-CP 13/11/2006

Nghị định của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật khiếu nại, tố cáo và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khiếu nại, tố cáo

Tải về
Số 112/2006/NĐ-CP 28/09/2006

Nghị định của Chính Phủ về sử đổi, bổ xung một số điều của nghị định số 16/2005/ NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

Tải về
Số 90/2006/NĐ-CP 05/09/2006

Nghị định của Chính Phủ số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở

Tải về