Tắt Thông Báo [X]


TÌM KIẾM VĂN BẢN:   Tìm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày Trích yếu Tải về
Số: /2021/TT-BTNMT 18/02/2021

(DỰ THẢO) Thông tư quy định chi tiết Luật Đất đai và Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Tải về
14/2020/TT-BTNMT 27/11/2020

Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, duy trì, vận hànhhệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường

Tải về
01/2020/TT-VPCP 21/10/2020

Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ và quản lý, sử dụng, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ

Tải về
12/2020/TT-BTNMT 30/09/2020

Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:10.000, 1:25.000

Tải về
09/2020/TT-BTNMT 17/09/2020

Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh

Tải về
06/2020/TT-BTNMT 31/08/2020

Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở

Tải về
52/2020/TT-BTC 10/06/2020

Thông tư hướng dẫn một số biện pháp thực hiện Thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu nhập khẩu

Tải về
51/2020/TT-BTC 02/06/2020

Thông tư ban hành quy trình xuất cấp, giao nhận, phân phối sử dụng hàng dự trữ quốc gia xuất để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ và quản lý kinh phí đảm bảo cho công tác xuất, câp giao nhận hàng để cứu trợ, hỗ trợ, viện trợ

Tải về
03/2020/TT-BTNMT 29/05/2020

Thông tư Quy định kỹ thuật về mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc gia

Tải về
01/2020/TT-BTNMT 29/04/2020

Thông tư quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu hải văn, môi trường không khí và nước

Tải về
02/2020/TT-BTNMT 29/04/2020

Ban hành Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Đắk Nông

Tải về
30/2020/TT-BTC 17/04/2020

Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự và Nghị định số 97/2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/2018/NĐ-CP

Tải về
28/2019/TT-BTNMT 31/12/2019

Quy định kỹ thuật đánh giá chất nạo vét và xác định khu vực nhận chìm chất nạo vét ở vùng biển Việt nam

Tải về
29/2019/TT-BTNMT 31/12/2019

Quy định chế độ báo cáo định kỳ hàng năm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
21/2019/TT-BXD 31/12/2019

Thông tư số 21/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành QCVN 04:2019/BXD về Nhà chung cư

Tải về
07/2019/TT-BTC 25/11/2019

Về việc hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Tải về
18/2019/TT-BTNMT 31/10/2019

Ban hành Thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra, thu thập thông tin xây dựng, điều chỉnh khung giá các loại đất Người ký:

Tải về
06/2019/TT-BXD 31/10/2019

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư

Tải về
12/2019/TT-BNNPTNT 25/10/2019

Thông tư Quy định về thống kê ngành lâm nghiệp

Tải về
13/2019/TT-BNNPTNT 25/10/2019

Thông tư Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng

Tải về
17/2019/TT-BTNMT 30/09/2019

Ban hành Thông tư Quy định kỹ thuật thành lập mô hình số độ cao bằng công nghệ quét LiDAR mặt đất trên trạm cố định

Tải về
16/2019/TT-BTNMT 30/09/2019

Thông tư Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng dự báo, cảnh báo hải văn

Tải về
06/VBHN-BTNMT 12/09/2019

THÔNG TƯ quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ

Tải về
15/2019/TT-BTNMT 11/09/2019

Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghịcấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại,phát triển sản phẩm thương mại

Tải về
14/2019/TT-BTNMT 16/08/2019

Ban hành Thông tư Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc trực tiếp phục vụ thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500, 1:1.000 và bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:2.000, 1:5.000

Tải về
13/2019/TT-BTNMT 07/08/2019

Ban hành Thông tư quy định định mức kinh tế- kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Tải về
12/2019/TT-BTNMT 05/08/2019

Ban hành Thông tư định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành trạm thu dữ liệu viễn thám

Tải về
THÔNG TƯ 11/2019/TT-BCT 30/07/2019

Hướng dẫn thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại phát triển ngoại thương thuộc Chương trình cấp Quốc gia về XTTM

Tải về
11/2019/TT-BTNMT 26/07/2019

Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hải Dương

Tải về
43/2019/TT-BTC 12/07/2019

Thông tư hướng dẫn quy định tại khoản 4 Điều 24 NĐ số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý Khu công nghiệp và Khu kinh tế

Tải về
10/2019/TT-BTNMT 08/07/2019

Ban hành Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hưng Yên

Tải về
09/2019/TT-BTNMT 05/07/2019

Ban hành Thông tư Định mức kinh tế - kỹ thuật Công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia

Tải về
08/2019-TT-BTNMT 05/07/2019

Ban hành Thông tư Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề bằngảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000

Tải về
07/2019/TT-BTNMT 05/07/2019

Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật Đo khống chế ảnh viễn thám

Tải về
THÔNG TƯ 08/2019/BKHĐT NGÀY 17/5/2019 01/07/2019

Thông tư hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch

Tải về
06/2019/TT-BTNMT 28/06/2019

Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Ninh Bình

Tải về
05/2019/TT-BTNMT 28/06/2019

Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Nam Định

Tải về
04/2019/TT-BTNMT 30/05/2019

Về việc trình ban hành Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Thái Bình

Tải về
03/2019/TT-BTNMT 26/04/2019

Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ thành lập bản đồ tỉnh Vĩnh Phúc

Tải về
24/2019/TT-BTC 22/04/2019

Thông tư hướng dẫn một số nội dung của NĐ số 04/2019/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Tải về
02/2019/TT-BTNMT 29/03/2019

Thông tư ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế xã hội - phục vụ công tác lập bản đồ phần đất liền thành phố Hải Phòng

Tải về
Thông tư 08/2018/TT-BTP 18/07/2018

THÔNG TƯ 08/2018/TT-BTP HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN VỀ ĐĂNG KÝ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TẠI TRUNG TÂM ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, TÀI SẢN CỦA CỤC ĐĂNG KÝ QUỐC GIA GIAO DỊCH BẢO ĐẢM THUỘC BỘ TƯ PHÁP

Tải về
Thông tư 73/2017/TT-BTNMT 26/06/2018

Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Tài nguyên và Moi trường

Tải về
Thông tư số 10/2018/TT-BTC 25/06/2018

Thông tư bổ sung, sửa đổi một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất

Tải về
Thông tư số 69/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 25/06/2018

Thông tư quy định về quy trình xây dựng, điều chỉnh khung giá đất

Tải về
Thông tư số 70/2017/TT-BTNMT 25/06/2018

Thông tư ban hành định mức kinh tế- kỹ thuật xây dựng, điều chỉnh khung giá đất

Tải về
Dự thảo:THÔNG TƯ 28 09/05/2018

Sửa đổi, bổ sung Quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Tải về
35/2017/TT-BTNMT 30/11/2017

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

Tải về
107/2017/TT-BTC 10/10/2017

Hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

Tải về
35/2017/TT-BTNMT 04/10/2017

Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Tải về
29/2017/TT-BTNMT  11/09/2017

Quy định tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường  

Tải về
26/2017/TT-BTNMT 11/09/2017

Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công về xây dựng quy hoạch, kế hoạch chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
14/2017/TT-BTNMT 17/08/2017

Thông tư Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT 13/07/2017

Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất

Tải về
Thông tư số 05/2017/TT- BTNMT 25/04/2017

Quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Tải về
04/2017/TT-BTNMT 03/04/2017

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG BAN HÀNH

Tải về
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP 16/03/2017

THÔNG TƯ Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai

Tải về
Thông tư 01/2017/TT-BTNMT 09/02/2017

Thông tư quy định định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở ý tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao

Tải về
Thông tư 49/2016/TT-BTNMT 28/12/2016

Thông tư quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai

Tải về
33/2016/TT-BTNMT 07/11/2016

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai

Tải về
Số 75/2015/TT-BTNMT 28/12/2015

Thông tư Quy định kỹ thuật về cơ sở dữ liệu đất đai

Tải về
Số: 45/2015/TT-BTNMT 05/12/2015

Thông tư số 45/2015/TT-BTNMT Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật chuyển giao công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường

Tải về
Số 20/2015/TT-BTNMT 27/04/2015

Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất

Tải về
Số 09/2015/TT-BNMT 23/03/2015

Thông tư ban hành Định mức, kinh tế - kỹ thuật, lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Tải về
Số: 07 /2015/TT-BTNMT 26/02/2015

Thông tư Quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp

Tải về
Số: 42/2014/TT-BTNMT 29/07/2014

Thông tin Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Tải về
Số: 25/2014/TT-BTNMT 05/07/2014

Thông tư Quy định về bản đồ địa chính

Tải về
Số 17/2014/TT-BTNMT 01/07/2014

Thông tư Hướng dẫn việc xác định ranh giới, diện tích và xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa

Tải về
Số 37/2014/TT-BTNMT 30/06/2014

Thông tư Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Tải về
Số: 36/2014/TT-BTNMT 30/06/2014

Thông tư Quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất

Tải về
Số 35/2014/TT-BTNMT 30/06/2014

Thông tư Quy định việc điều tra, đánh giá đất đai

Tải về
Số: 34/2014/TT-BTNMT 30/06/2014

Thông tư Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống thông tin đất đai

Tải về
Số 29/2014/TT-BTNMT 02/06/2014

Thông tư Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Tải về
Số 30/2014/TT-BTNMT 02/06/2014

Thông tư quy định về hồ sơ giao đất cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất

Tải về
Số 28/2014/TT-BTNMT 02/06/2014

Thông tư về thống kê, kiểm kê đất đai và thành lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Tải về
Số 48/2014/TT-BTC 01/06/2014

Thông tư hướng dẫn việc gia hạn nộp tiền sử dụng đất, tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính Phủ về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế Xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014

Tải về
Số:26/2014/TT-BTNMT 28/05/2014

Thông Tư Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường

Tải về
08/2014/TT-BXD 23/05/2014

Thông tư số 08/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

Tải về
Số: 23/2014/TT-BTNMT 19/05/2014

Thông tư Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về
Số: 24/2014/TT-BTNMT 19/05/2014

Thông tư Quy định về hồ sơ địa chính

Tải về
01/2014/TT-BTNMT 14/01/2014

Thông tư quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của thanh tra viên, cán bộ công chức thuộc cơ quan thanh tra nhà nước về Tài nguyên và Môi trường

Tải về
Số 55/2013/TT-BTNMT 30/12/2013

Thông tư Quy định ban hành về thành lập bản đò địa chính

Tải về
50/2013/TT-BTNMT 27/12/2013

Thông tư số 50/2013/TT-BTNMT ngày 27/12/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường v/v ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác.

Tải về
Số 18/2013/TT-BTNMT 18/07/2013

Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính

Tải về
Số 15/2013/TT-BTNMT 21/06/2013

Thông tư Quy định kỹ thuật lập bản đồ Tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000

Tải về
Số 16/2013/TT-BTNMT 21/06/2013

Thông tư Quy định kỹ thuật lập bản đồ tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000

Tải về
Số 17/2013/TT-BTNMT 21/06/2013

Thông tư Quy định ký thuật lập bản đồ Tài nguyên nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000

Tải về
Số 04/2013/TT-BTNMT 10/06/2013

Thông tư Quy định về Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Tải về
Số 11/2013/TT-BTNMT 28/05/2013

Thông tư Ban hành Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường

Tải về
Số: 49/2013/TT-BTC 26/04/2013

Thông tư Hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc bản đồ

Tải về
Số: 20/2012/TT-BTNMT 06/02/2013

Thông tư Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc và bản đồ

Tải về
48/2012/TT-BTC 27/08/2012

Hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất

Tải về
06/2012/TT-BTNMT 01/06/2012

Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng hệ thống thông tin địa danh Việt Nam và nước ngoài phục vụ công tác lập bản đồ

Tải về
05/2012/TT-BTNMT 08/05/2012

Quy định kỹ thuật hiện chỉnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 và 1:50.000 bằng ảnh vệ tinh

Tải về
QCVN: /2012/BTNMT 03/05/2012

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Hồ Sơ Địa chính

Tải về
03/2012/TT-BTNMT 12/04/2012

Quy định việc quản lý, sử dụng đất vùng bán ngập lòng hồ thủy điện, thủy lợi

Tải về
2012/TT-BTNMT 10/04/2012

V/v Quy định kỹ thuật về trình tự, nội dung, phương pháp điều tra, đánh giá chất lượng đất

Tải về
02/2012/TT-BTNMT 19/03/2012

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở

Tải về
Số: 02/2010/TT-BKH 15/03/2012

Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ

Tải về
Số: 04/2010/TT-BKH 01/02/2012

Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu xây lắp

Tải về
Thong tu du thao 12/11/2011

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn xác định diện tích đất sử dụng không đúng mục đích, diện tích đất lấn, chiếm, chưa sử dụng theo đúng quy định để tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Tải về
Dự thảo 12/11/2011

Dự thảo Thông tư Quy định bổ sung, sửa đổi một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai

Tải về
Số 09/2011/TT-BKHĐT 07/09/2011

Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn

Tải về
Số 25/2011/TT- BTNMT 07/07/2011

Thông tư 25/2011/TT- BTNMT ban hành Quy chế quản lý đề tài, dự án khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
Số 16/2011/TT-BTNMT 05/07/2011

Thông tư quy định, sửa đổi bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai

Tải về
13/2011/TT-BTNMT 15/04/2011

Quy định về ký hiệu bản đồ hiện trạng sử dụng đất phục vụ quy hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất

Tải về
Số: 09/2011/TT-BTNMT 31/03/2011

Thông tư quy định đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về đo đạc đất đai phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về
Số 09/TT-BTNMT 31/03/2011

Quy định đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về đo đạc đất đai phục vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về
Dự thảo Thông tư ngày 14/12 17/12/2010

Dự thảo Thông tư quy định chuẩn dịch vụ công về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất và mô hình Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Tải về
Số 17/2010/TT-BTNMT 19/11/2010

Thông tư Quy định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính

Tải về
Số 21/2010/TT-BKH 28/10/2010

Thông tư quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

Tải về
Số: 21/2010/TT-BKH 28/10/2010

Quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu

Tải về
Số: 20/2010/TT-BTNMT 22/10/2010

Thông tư quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về
20/2010/TT-BTNMT 22/10/2010

Thông tư quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về
11/2010/TT - BKH 27/05/2010

Thông tư quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh

Tải về
08/2010/TT-BKH 21/04/2010

Thông tư quy định chi tiết lập Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu

Tải về
Số: 06/2010/TT-BKH 09/03/2010

Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn

Tải về
Số: 01/2010/TT-BKH 01/03/2010

Thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

Tải về
Số 17/2009/TT-BTNMT 21/10/2009

Thông tư Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Tải về
Số 66/2009/QĐ-TTg 24/04/2009

Thông tư ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp thuê

Tải về
Dự thảo Thông tư QH 17/10/2008

Dự thảo Thông tư Quy định việc quản lý, sử dụng đất vùng bán ngập lòng hồ thủy điện, thủy lợi

Tải về
Số 09 TC/TT năm 1993 10/02/1993

Thông tư ngày 10/02/1993 hướng dẫn tính và thu nộp khấu hao cơ bản đối với nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho thuê

Tải về
Số 05 BXD-DT năm 1993 09/02/1993

Thông tư ngày 09/02/1993 hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử dụng và phân cấp nhà ở

Tải về
Số 55/DKTK năm 1981 05/11/1981

Thông tư của tổng cục quản lý ruộng đất ngày 05/11/1981 hướng dẫn cách giải quyết các trường hợp sử dụng ruộng đất không hợp pháp, không hợp lý

Tải về
Số 337/TTG năm 1958 05/07/1958

Về việc phân công quản lý nhà, đất thuộc các xí nghiệp của ngoại kiều vắng mặt

Tải về