Dự án: “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai”

Đăng lúc: Chủ nhật - 23/09/2018 14:55 - Người đăng bài viết: Pham Đức Thắng

Xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu trên cơ sở kiến trúc hệ thống, hạ tầng đồng bộ, phần mềm thống nhất trên toàn quốc.
- Tiếng Anh: Vietnam - Improved Land Governance and Database Project
- Tên viết tắt: VILG
1. Tên nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới.
2. Cơ quan chủ quản đề xuất dự án: Bộ Tài nguyên và Môi trường.
3. Cơ quan chủ quản tham gia dự án:
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố có địa bàn được đầu tư xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai (CSDL đất đai): Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hà Nam, Hải Phòng, Lạng Sơn, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Kiên Giang, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.
4. Mục tiêu của dự án
- Xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu trên cơ sở kiến trúc hệ thống, hạ tầng đồng bộ, phần mềm thống nhất trên toàn quốc.
- Hoàn thiện và vận hành CSDL đất đai quốc gia (dữ liệu địa chính, dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dữ liệu giá đất, dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai) phục vụ công tác quản lý đất đai, cung cấp dịch vụ công về đất đai và chia sẻ thông tin đất đai với các ngành có liên quan (thuế, công chứng, ngân hàng,…).
- Hỗ trợ tăng cường công tác quản lý sử dụng đất đai và đảm bảo thực hiện thống nhất Luật Đất đai 2013 ở các cấp, thiết lập hệ thống theo dõi và đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất.
- Hoàn thiện việc cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai thông qua việc hiện đại hóa các VPĐK từ việc cải tiến quy trình, tiêu chuẩn dịch vụ tới việc trang bị thiết bị đầu - cuối của các VPĐK và đào tạo cán bộ.
- Nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với Dự án; đặc biệt là đối với công tác xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống thông tin đất đai; hệ thống theo dõi, đánh giá quản lý và sử dụng đất đai.
(Dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị để triển khai)