Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng công cụ xây dựng quản lý biểu mẫu điện tử (Eform) phục vụ triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến về đất đai

Đăng lúc: Thứ tư - 16/12/2020 22:18 - Người đăng bài viết: admin

Biểu mẫu điện tử (E-Form): Là phiên bản điện tử của biểu mẫu giấy, được quản lý, lưu trữ trên máy tính và lưu hành trên môi trường mạng. E-Form nhằm phục vụ thu thập dữ liệu theo yêu cầu của một dịch vụ công trực tuyến và tổ chức dữ liệu dưới một định dạng chuẩn, thống nhất (ví dụ là XML) để gửi tới ứng dụng cung cấp dịch vụ hành chính công tương ứng.
Đề tài đang trong quá trình nghiệm thu.
Trang web demo E-Form tại đây


Những tin cũ hơn