Đề tài "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng có hiệu quả diện tích đất của các tổ chức được nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất"

Đăng lúc: Thứ hai - 27/10/2014 03:07 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài: "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp quản lý, sử dụng có hiệu quả diện tích đất của các tổ chức dược Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất"
2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Nghiên cứu Quản lý đất đai
3. Họ và tên chủ nhiệm đề tài: TS. Thái Thị Quỳnh Như
4. Nhóm tham gia đề tài:
- TS. Nguyễn Đình Bồng
- TS. Trần Văn Tuấn
- ThS. Nguyễn Văn Hồng
- ThS. Bạch Song Lân
- ThS. Vũ Lệ Hà
- CN. Đặng Xuân Thành
5. Mục tiêu của đề tài:
- Đánh giá hiệu quả sử dụng diện tích đất của các tổ chức được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất.
- Đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết những tồn tại, bất cập trong quản lý và sử dụng diện tích đất của các tổ chức được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất.
6. Kết quả thực hiện (tóm tắt)
6.1. Chính sách giao đất không thu tiền sử dụng đất trong chế độ sở hữu toàn dân là phù hợp với hoàn cảnh của nước ta và điều kiện kinh tế - xã hội hiện nay. Qua các Luật Đất đai năm 1987, năm 1993, năm 2003 và các văn bản dưới Luật thể hiện Hệ thống pháp luật về quản lý sử dụng đất của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất ngày càng được hoàn thiện hơn nhưng chưa có chế định đủ mạnh tạo nên cơ chế kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả cả về mục đích sử dụng, cả về chủ thể sử dụng loại đất đặc biệt này.
6.2. Kết quả nghiên cứu, đánh giá thực trạng sử diện tích đất của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh cho thấy phần lớn các tổ chức đã sử dụng đúng mục đích được giao. Tuy nhiên vẫn còn nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng quỹ đất này với các loại vi phạm: chuyển nhượng, cho thuê đất trái phép; lấn chiếm, bị lấn chiếm; bỏ hoang. Loại hình tổ chức để diễn ra tình trạng sử dụng sai mục đích nhiều nhất là tổ chức sự nghiệp công và tổ chức kinh tế. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các sai phạm ở trên là do trong những năm vừa qua công tác quản lý của nhà nước đối với loại đất này còn lỏng lẻo, chưa chặt chẽ.
6.3. Các giải pháp chủ yếu để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng diện tích đất của các tổ chức được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất là: hoàn thiện pháp luật quy định quản lý, sử dụng đối với loại đất này, nhất là đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp; quy định cụ thể về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nhà nước, tổ chức sự nghiệp công nếu để xảy ra tình trạng đất đai bị lấn, chiếm, sử dụng trái phép, không có hiệu quả…; Quy định rõ định mức sử dụng đất đối với từng loại hình cơ quan, công trình sự nghiệp; Hoàn thành công tác đăng ký cấp GCN quyền sử dụng đất cho các tổ chức; Tính giá trị quyền sử dụng đất để quy trách nhiệm kinh tế cho tổ chức khi có vi phạm pháp luật về đất đai; Xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính phục vụ quản lý đất đai nói chung và đất của các tổ chức nói riêng; Nâng cao trình độ, năng lực cán bộ quản lý đất đai; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai.
7. Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc:
8. Kinh phí thực hiện:

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn