Đề tài: "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đấu giá quyền sử dụng đất trong quá trình đô thị hóa"

Đăng lúc: Thứ hai - 27/10/2014 03:02 - Người đăng bài viết: Nguyễn Thị Kim Ngân

1. Tên nhiệm vụ: Đề tài: "Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả đấu giá quyền sử dụng đất trong quá trình đô thị hóa"
2. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Văn phòng Tổng cục Quản lý đất đai
3. Họ và tên chủ nhiệm đề tài: ThS. Phùng Ngọc Phương
4. Nhóm tham gia đề tài:
- ThS. Nguyễn Đức Hùng
- CN. Đỗ Thị Thanh Vân
- ThS. Đoàn Ngọc Phương
- CN. Nguyễn Thu Hiền
- ThS. Nguyễn Văn Hiền
- ThS. Lương Thị Thanh
- CN. Bùi Văn Tuấn
5. Mục tiêu của đề tài:
Đánh giá được thực trạng đấu giá quyền sử dụng đất và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả đấu giá quyền sử dụng đất, góp phần hoàn thiện các quy định về đấu giá quyền sử dụng đất.
6. Kết quả thực hiện (tóm tắt)
Trong vòng hơn 10 năm gần đây đấu giá quyền sử dụng đất đã dần khắc phục được nhược điểm, hạn chế trong việc giao đất, cho thuê đất trong khi giá giao đất của Nhà nước còn quá thấp so với giá đất trên thị trường, tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh giữa các đối tượng tham gia đấu giá, huy động tối đa nguồn thu cho ngân sách. Đấu giá quyền sử dụng đất thực chất là một hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất đặc biệt, trong đó Nhà nước tham gia trực tiếp vào thị trường với tư cách là một bên đối tác trong giao dịch bất động sản. Điểm khác biệt của hình thức đấu giá với hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường là không qua sự mặc cả mà thông qua cơ chế đấu giá công khai để quyết định giá bán. Đề tài đã đánh giá những vấn đề cụ thể như sau:
- Đấu giá quyền sử dụng đất là một hình thức khai thác, sử dụng đất đai hiệu quả, tiết kiệm, kinh tế, tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh giữa các chủ đầu tư nhằm huy động tối đa nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đồng thời loại bỏ được yếu tố tiêu cực trong cơ chế " Xin, cho" đã tồn tại trong thời gian dài ở nhiều địa phương trong cả nước, thu hút được nhiều thành phần kinh tế với nhiều nguồn vốn khác nhau tham gia vào thị trường bất động sản.
Đấu giá quyền sử dụng đất tạo được nguồn thu hỗ trợ cho sự phát triển các lĩnh vực giáo dục, y tế tại địa phương, nhiều dự án đã trích nguồn thu từ đấu giá để xây dựng, nâng cấp, cải tạo hệ thống trường học, nhà trẻ, mẫu giáo, bệnh viện, trạm xá; đầu tư trang thiết bị dạy học, khám chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy học và khám chữa bệnh. Góp phần làm giảm sức ép về nhà ở, đất ở đối với xã hội, nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất cũng được trích ra một phần để phát triển quỹ nhà xã hội, quỹ nhà cho thuê...
- Tuy nhiên, trên thực tế việc đấu giá quyền sử dụng đất cũng còn gặp không ít khó khăn, vướng mắc về mặt quy hoạch, về quy trình, thủ tục thực hiện, về quản lý đất đai… Vì vậy, qua công trình nghiên cứu này, qua thực tế triển khai trên địa bàn huyện Đông Anh - thành phố Hà Nội, nhóm nghiên cứu muốn góp phần làm rõ thêm bản chất của các khó khăn, bất cập đó cũng như đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đấu giá quyền sử dụng đất trong quá trình đô thị hoá.
7. Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc: Tháng 5/2011 - 12/2011
8. Kinh phí thực hiện: 150.000.000 đồng

Những tin mới hơn